DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ TTBYT – NHỮNG THAY ĐỔI TRONG CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG BỐ MUA BÁN BCD

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ TTBYT – NHỮNG THAY ĐỔI TRONG CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG BỐ MUA BÁN BCD

 

Những quy định về trang thiết bị y tế

 

 
Theo dự thảo nghị định mới về quản lý TTBYT, Cơ sở chỉ được mua bán trang thiết bị y tế sau khi đã được Sở Y tế nơi cơ sở mua bán đặt trụ sở đăng tải hồ sơ CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN MUA BÁN theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.
a) Trước khi thực hiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D, người đứng đầu cơ sở mua bán trang thiết bị y tế có trách nhiệm đăng tải hồ sơ công bố đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 52 Nghị định này trên Cổng thông tin điện tử về quản lý trang thiết bị y tế;

 

b) Sở Y tế đăng tải công khai các thông tin hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán theo Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này và hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán lên Cổng thông tin điện tử về quản lý trang thiết bị y tế.
 
Quý doanh nghiệp cần tư vấn thuế suất nhập khẩu, thuế GTGT, hướng dẫn hồ sơ xin GPNK, hỗ trợ thủ tục nhập khẩu và vận chuyển EXW, FOB hàng TTBYT, TPCN vui lòng liên hệ Ms Nhung – 0352.812.752 (Mob/Zalo) để được hỗ trợ cụ thể.
 

 

error: Content is protected !!