HẢI QUAN TRẢ LỜI VƯỚNG MẮC VỀ VIỆC KHAI SỐ CMTND HOẶC GIẤY TỜ KHÁC CÓ GIÁ TRỊ TƯƠNG ĐƯƠNG TRÊN TỜ KHAI NHẬP KHẨU TRỊ GIÁ THẤP GỬI QUA DỊCH VỤ CPN

CÔNG VĂN 4090/TCHQ-GSQL CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN TRẢ LỜI VƯỚNG MẮC VỀ VIỆC KHAI SỐ CMTND HOẶC GIẤY TỜ KHÁC CÓ GIÁ TRỊ TƯƠNG ĐƯƠNG TRÊN TỜ KHAI NHẬP KHẨU TRỊ GIÁ THẤP GỬI QUA DỊCH VỤ CPN

 

Vui lòng liên hệ Ms Nhung – 0352.812.752 (Mob/Zalo) để được tư vấn và hỗ trợ cụ thể.

 

 

3

error: Content is protected !!