Hồ sơ Tự công bố sản phẩm nhập khẩu cần gì?

Tự công bố sản phẩm nhập khẩu là việc doanh nghiệp làm thủ tục tự công bố về chất lượng của thực phẩm nhập khẩu đạt tiêu chuẩn để được nhập khẩu. 💥 💥
👉 Những sản phẩm nhập khẩu nào có thể tự công bố sản phẩm?
Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP thì tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm được thục hiện tự công bố những sản phẩm dưới đây:
– Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn;
– Phụ gia thực phẩm;
– Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm;
– Dụng cụ chứa, đựng thực phẩm;
– Vật liệu bao gói tiếp súc trực tiếp với thực phẩm
👉 Hồ sơ tự công bố sản phẩm nhập khẩu:
1. Bản tự công bố sản phẩm theo Mẫu
2. Phiếu kết quả kiểm nghiệm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực).
3. Mẫu nhãn sản phẩm có dịch thuật và công chứng
👉 Trình tự công bố sản phẩm nhâp khẩu:
– Doanh nghiệp tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình
– DN tự công bố sản phẩm nộp 01 bộ hồ sơ tự công bố sản phẩm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Tùy vào từng sản phẩm cụ thể sẽ chịu sự quản lý của cơ quan chuyên ngành khác nhau)
– Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó
Lưu ý: Trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm, xuất xứ, thành phần cấu tạo thì tổ chức, cá nhân phải tự công bố lại sản phẩm. Các trường hợp có sự thay đổi khác, tổ chức, cá nhân thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và được sản xuất, kinh doanh sản phẩm ngay sau khi gửi thông báo.
💥 💥 Quý doanh nghiệp có nhu cầu làm công bố, tự công bố sản phẩm, thông quan, vận chuyển sản phẩm nhập khẩu vui lòng liên hệ em Lan Anh  – 0812 030 199  (Mob/Zalo) để được tư vấn và hỗ trợ cụ thể.
error: Content is protected !!