Tự công bố sản phẩm nhập khẩu

Tự công bố sản phẩm nhập khẩu là việc doanh nghiệp làm thủ tục tự công bố về chất lượng của thực phẩm nhập khẩu đạt tiêu chuẩn để được nhập khẩu.
Những sản phẩm nhập khẩu nào có thể tự công bố sản phẩm?
Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP thì tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm được thục hiện tự công bố những sản phẩm dưới đây:
– Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn;
– Phụ gia thực phẩm;
– Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm;
– Dụng cụ chứa, đựng thực phẩm;
– Vật liệu bao gói tiếp súc trực tiếp với thực phẩm
Hồ sơ tự công bố sản phẩm nhập khẩu:
1. Bản tự công bố sản phẩm theo Mẫu
2. Phiếu kết quả kiểm nghiệm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực).
3. Mẫu nhãn sản phẩm có dịch thuật và công chứng
Trình tự công bố sản phẩm nhâp khẩu:
– Doanh nghiệp tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình
– DN tự công bố sản phẩm nộp 01 bộ hồ sơ tự công bố sản phẩm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Tùy vào từng sản phẩm cụ thể sẽ chịu sự quản lý của cơ quan chuyên ngành khác nhau)
– Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó
Lưu ý: Trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm, xuất xứ, thành phần cấu tạo thì tổ chức, cá nhân phải tự công bố lại sản phẩm. Các trường hợp có sự thay đổi khác, tổ chức, cá nhân thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và được sản xuất, kinh doanh sản phẩm ngay sau khi gửi thông báo.
ASC TRANS – HIỆU QUẢ LAN TỎA NIỀM TIN
Chuyên cung cấp các dịch vụ:
👉Phân loại thiết bị y tế
👉Công bố trang thiết bị y tế loại A
👉Công bố đủ điều kiện mua bán TTBYT loại BCD
👉Đăng ký lưu hành TTBYT loại BCD
👉Cấp giấy phép thông tư 30,44,47
👉Cấp chứng nhận lưu hành tự do – CFS
👉Thủ tục hải quan
👉Vận chuyển, thông quan hàng y tế, mỹ phẩm, TPCN
👉Công bố mỹ phẩm nhập khẩu, Công bố Thực phẩm chức năng nhập khẩu
👉ISO 9001, ISO 13485
Liên hệ: Ms Huyền – 0368907239 (Mob/Zalo)
Mail: huyenct@asctrans.com.vn
error: Content is protected !!