KHÔNG CÔNG BỐ MỸ PHẨM SẼ BỊ XỬ PHẠT NHƯ THẾ NÀO

KHÔNG CÔNG BỐ MỸ PHẨM SẼ BỊ XỬ PHẠT NHƯ THẾ NÀO

 

Trên cơ sở pháp lý là nghị định 176/2013/NĐ-CP ban hành ngày 14/11/2013, các quy định vè việc xử phạt vi phạm công bố mỹ phẩm, các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm phải tiến hành thủ tục công bố. Tuy nhiên không ít trường hợp, các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm khi bị quản lý thị trường kiểm tra và xử phạt hành chính do không tiến hành thủ tục công bố mỹ phẩm nhập khẩu trước khi phân phối ra thị trường. Hoặc cũng có những cơ sở kinh doanh đã biết đến quy định công bố nhưng do chủ quan nên đã chậm trễ trong việc thực hiện. Theo Nghị định trên quy định về mức xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Kê khai không trung thực các nội dung đã cam kết trong phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm;

b) Không công bố sản phẩm mỹ phẩm trước khi đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trường theo quy định của pháp luật đối với nhà sản xuất mỹ phẩm trong nước

hoặc nhà nhập khẩu mỹ phẩm.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi Tổ chức hội thảo, tổ chức sự kiện giới thiệu mỹ phẩm khi chưa được cơ quan nhà nước có

thẩm quyền cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm hoặc chưa nộp hồ sơ đăng ký tổ chức hội thảo, tổ chức sự kiện giới thiệu mỹ phẩm

 

Phạt tiền từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp tổng giá trị lô hàng vi phạm dưới 20.000.000 đồng hoặc phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến

20.000.000 đồng đối với trường hợp tổng giá trị lô hàng vi phạm từ 20.000.000 trở lên tính theo giá bán đối với cá nhân, tổ chức không phải là tổ chức, cá nhân

chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường khi thực hiện kinh doanh mỹ phẩm chưa thực hiện công bố sản phẩm mỹ phẩm.

 

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường thực hiện thay đổi nội dung sau khi công

bố sản phẩm mỹ phẩm nhưng chưa được chấp nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường thực hiện kinh doanh mỹ phẩm có công

thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt.

ASC TRANS – chuyên làm công bố, nhập khẩu mỹ phẩm. Các doanh nghiệp lưu ý làm công bố mỹ phẩm trước khi nhập khẩu nhé.

Cần hỗ trợ ib em Huyền Như – 0368907239

error: Content is protected !!