MÃ HS – THUẾ VAT HÀNG CHẤT LÀM MÁT SỬ DỤNG TRONG HÓA MỸ PHẨM

MÃ HS – THUẾ VAT HÀNG CHẤT LÀM MÁT SỬ DỤNG TRONG HÓA MỸ PHẨM 

 

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 040219/BMBN ngày 11/02/2019 của Chi nhánh Công ty tại Bắc Ninh về việc kết quả phân tích phân loại đối với mặt hàng có tên khai báo là “Chất làm mát sử dụng trong hóa mỹ phẩm FRESCOLAT PLUS 132553”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

 

Căn cứ Danh mục hàng hóa Xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính;

 

Căn cứ kết quả phân tích tại Thông báo số 388/TB-KĐHQ ngày 20/6/2018; công văn số 56/KĐHQ-NV ngày 09/01/2019 và số 81/KĐHQ-NV ngày 11/01/2019 của Cục kiểm định hải quan thì mặt hàng được xác định là: “Hỗn hợp Menthol, L-Menthone và Oxalic acid, butyl 1-methyl ester, được sử dụng trong công nghiệp sản xuất mĩ phẩm”, đã được Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo kết quả phân loại số 632/TB-TCHQ ngày 28/01/2019 và Thông báo số 1107/TB-TCHQ ngày 25/02/2019 (đính chính Thông báo kết quả phân loại số 632/TB-TCHQ ngày 28/01/2019) đối với mặt hàng có kết quả phân tích nêu trên phân loại vào nhóm 33.02, mã số 3302.90.00 “- Loại khác” là chính xác.

 

Tổng cục Hải quan thông báo để Chi nhánh công ty  tại Bắc Ninh được biết./.

 

Thuế NK 5%, VAT 10%

 

 

error: Content is protected !!