NĐ 114/2022/NĐ-CP: BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI CỦA VIỆT NAM- CUBA 2022 – 2027

Dưới đây là biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại tự do giữa chính phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và chính phủ Nước Cộng Hòa Cu Ba giai đoạn 2022 – 2027:

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh
Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba GĐ 2022- 2027
Điều 2: Đổi tượng áp dụng
1. Người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
2. Cơ quan hải quan, công chức hải quan.
3. Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Điều 3. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam 
1. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của HHĐTM Việt Nam- Cuba giai đoạn 2022 – 2027
2. Cột “Mã hàng” và cột “Mô tả hàng hóa” tại các Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt kèm theo NĐ
3. Cột “Thuế suất (%)” tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt: Thuế suất áp dụng cho các giai đoạn khác nhau
4. Đối với hàng hóa nhập khẩu hạn ngạch thuế quan thuộc nhóm hàng 17.01 và 24.01 là mức thuế suất quy định tại BTNK ưu đãi đặc biệt kèm theo NĐ
Điều 4. Điều kiện áp dụng
Áp dụng mức thuế suất thuế NKUD theo Hiệp định VN-CUBA phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
1. Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định này.
2. Được nhập khẩu vào Việt Nam từ Cộng hòa Cuba
3. Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa và có chứng từ chứng nhận XXHH theo QĐ của Hiệp định VN- CUBA
Điều 5. Hàng hóa từ khu phi thuế quan của Việt Nam
Điều 6. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
2. Nghị định số 39/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 04 năm 2020
Điều 7. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Chi tiết : 114_2022_ND_CP_VN-CUBA.pdf

Các anh/ chị cần tư vấn về dịch vụ nhập khẩu, hải quan và đăng ký giấp phép chuyên ngành Thiết Bị Y Tế, xin vui lòng liên hệ.

Mr. Khanh- 0984101111
————————————————————————————-

Mọi thắc mắc vui lòng xin liên hệ:

Mr. Khanh- 0984101111 (zalo/tel/phone)

error: Content is protected !!