NĐ 115/2022/NĐ-CP: BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI HĐĐTTD VÀ TB XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG

Dưới đây là biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2022 – 2027:


Điều 1: Phạm vi điều chỉnh
Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương GĐ 2022- 2027
Điều 2: Đổi tượng áp dụng
1. Người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
2. Cơ quan hải quan, công chức hải quan.
3. Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Điều 3. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam 
1. Ban hành kèm Nghị định: Phụ lục I và Phụ lục II
2. Cột “Mã hàng” và cột “Mô tả hàng hóa” tại các Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt kèm theo NĐ
3. Cột “Thuế suất (%)” tại Phụ lục I và Phụ lục II, cột “Mức thuế tuyệt đối( USD/chiếc)”
4. Cột”Ghi Chú” tại Phụ Lục II
Điều 4. Biểu thuế XKUD Việt Nam
1. Thuộc Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi của Việt Nam để thực hiện Hiệp định CPTPP quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
2. Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định áp dụng thuế suất 0% xk sang lãnh thổ các nước quy định tại điểm a khoản 5 Điều này.
3. Thuế suất áp dụng cho Liên bang Mê-hi-cô GĐ 2022-2027 tại Phụ Lục I
…..

Chi tiết Nghị Định:115_2022_ND-CP_CPTPP

Các anh/ chị cần tư vấn về dịch vụ nhập khẩu, hải quan và đăng ký giấp phép chuyên ngành Thiết Bị Y Tế, xin vui lòng liên hệ.

Mr. Khanh- 0984101111
————————————————————————————-

Mọi thắc mắc vui lòng xin liên hệ:

Mr. Khanh- 0984101111 (zalo/tel/phone)

error: Content is protected !!