NHẬP KHẨU TINH DẦU LÀM MỸ PHẨM

NHẬP KHẨU TINH DẦU LÀM MỸ PHẨM

420/GSQL-GQ1 ngày 15/03/2021

 

Trả lời công văn số 2302/2021 ngày 23/02/2021 của Công ty TNHH DC Chemicals về đề nghị hướng dẫn thủ tục đối việc nhập khẩu tinh dầu làm mỹ phẩm, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau: 

 

 

Liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật vừa thuộc Danh mục dược liệu ban hành kèm theo Thông tư số 48/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế, vừa thuộc Danh mục thực phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Bộ Y tế đã có công văn số 7415/BYT-YDCT ngày 31/12/2020 và Tổng cục Hải quan có công văn số 122/TCHQ-GSQL ngày 12/01/2021 hướng dẫn thực hiện.

 

 

Đề nghị Công ty căn cứ các quy định nêu trên để thực hiện. Quá trình triển khai thực hiện, nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (là đơn vị quản lý chuyên ngành đối với các sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật) để được hướng dẫn cụ thể. Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được biết.

tieptheo 420 GSQL0001

error: Content is protected !!