NỘI DUNG KÊ KHAI GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

NỘI DUNG KÊ KHAI GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Doanh nghiệp kinh doanh trang thiết bị y tế có trách nhiệm phải có trách nhiệm kê khai giá trước khi mua bán và không được mua bán cao hơn giá kê khai trên Cổng thông tin diện tử của BYT tại thời điểm mua bán.
Cập nhật khi thay đổi giá trang thiết bị đã được kê khai. Niêm yết giá bán buôn, bán lẻ trang thiết bị y tế bằng đồng Việt Nam tại nơi giao dịch hoặc nơi bán trang thiết bị y tế của cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế; thông báo công khai trên bảng, trên giấy hoặc bằng các hình thức khác.
👉Áp dụng từ 01/04/2022
a) Tên, chủng loại trang thiết bị y tế.
b) Nước sản xuất.
c) Đơn vị tính.
d) Giá vốn nhập khẩu đối với trang thiết bị y tế nhập khẩu hoặc chi phí sản xuất đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước.
đ) Lợi nhuận dự kiến.
e) Giá bán tối đa của trang thiết bị y tế tương ứng với từng cấu hình, tính năng kỹ thuật theo đơn vị tính.
g) Giá linh kiện, phụ kiện (nếu có).
h) Chi phí bảo hành, bảo dưỡng, bảo trì (nếu có).
i) Chi phí đào tạo (nếu có).
k) Các chi phí khác (nếu có).
ANH CHỊ CẦN HỖ TRỢ DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Contact: 038.889.7575 (zalo)
1. Xin Công bố tiêu chuẩn áp dụng TTBYT loại A và B
2. Rà soát, up mới hồ sơ lưu hành TTBYT loại C và D
3. Sửa hồ lưu hành TTBYT loại C và D đã up, đang bị phản hồi
4. Tư vấn phân loại TBYT miễn phí
5. Xin Công bố đủ điều kiện kinh doanh thiết bị y tế loại BCD
6. Xin công bố đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế
7. Vận chuyển quốc tế EXW, FOB
8. Khai hải quan trọn gói
9. Đăng ký ISO 13485/ ISO 9001
Tìm kiếm thủ tục hàng TBYT tại: https://thutucyte.com.vn/
error: Content is protected !!