Tổng hợp câu hỏi cuộc họp ngày 29.03.2022 của Bộ y tế về kê khai và công khai giá

1. Xác định thời điểm tính cho hành vi bắt đầu mua sắm là thời điểm nào?
– Byt ghi nhận, sẽ trao đổi với các cơ quan liên quan, tinh thần chung là chấp hành theo luật đầu thầu
2. Khi nào ban hành danh mục TTBYT loại BCD mua bán như hàng hóa thông thường
– Dự kiến ban hành trước 1/4/2022, chậm nhất 31/3/2022
3. Bắt đầu từ 1/4/2022 doanh nghiệp không đươc mua bán khi chưa kê khai nhưng gói thầu trước khi nghị định 98 có hiệu lực đang được tiên hành và chưa kê khai thì sau ngày 1/4 có được tiêp tục thực hiện không?
– Phê duyệt nhưng chưa ký hợp đồng, chưa thực hiện hành vi mua bán thì thực hiện theo quy định NĐ 98
– BYT sẽ làm rõ hơn với bộ tài chính và các cơ quan liên quan, hành vi mua bán là hành vi ký hđ, cắt ngang tại 1 thời điểm, đã ký hđ mua bán thì được tiến hành bình thường, còn chưa thì thực hiện theo quy định tại NĐ 98
4. Đối với điều 45 quy định không mua bán khi chưa có giá kê khai và công khai, điều khoản chuyển điều 76 chỉ quy định hành vi của người sở hữu số lưu hành, không quy định về ng mua TTBYT, như vậy có thể hiểu là ng mua phải thực hiện kể từ khi NĐ 98 có hiệu lực, dẫn đến tình trạng sở y tế không mua săm dc từ đầu năm, đè nghị bộ y tế có văn bản sớm cho vấn đề này
– BYT ghi nhận, bộ sẽ làm việc vs các cơ quan nhà nước liên quan
5. Sự chênh lênh giữa các bên kê khai, cần có 1 rảng buộc để hạn chế sự chênh lệch giá giữa các bên, nếu không sẽ gây khó khăn cho các đơn vị mua sắm
– Hệ thống chưa đi vào thực tế chưa tiếp cận được, sau này có thể rõ hơn, nhưng NĐ qđ rõ giá nào đi vs cấu hình đó, phần mềm đã gắn mã kê khai giá cụ thể,vì vậy khi ký hđ mua sắm, bên mua yêu cầu DN cung cấp đúng mã kê khai, trách nhiệm của dn kê khai là khi bán bao nhiêu loại cấu hình thì phải kê từng đó loại trên cổng thông tin
– NĐ quy định chỉ cho phép chủ sở slh hữu kê kê khai giá, trong trường hợp csh số lưu hành có nhiều nhà phân phối, chỉ được ủy quyền cho 1 nhà phân phối
– Giá trên cổng thông tin cũ là giá niêm yết, không phải giá kê khai, cơ quan mua sắm tham khảo cần cân nhắc kỹ

6. Về kê khai lợi nhuận dự kiến, nhiều doanh nghiệp chỉ năm được lợi nhuận dự kiến khi bán cho nhà phân phối thứ nhất, nhà phân phối đó có thể bán cho tổng thầu, NPP thứ 2 rồi vào bệnh viện, vậy lợi nhuận ở đây chỉ kê lợi nhuận của doanh nghiệp thôi đúng không?
– Lợi nhuận dự kiến căn cứ TT25/2014.TT-BTC để xác định, tùy vào trường hợp cụ thể để kê khai, kê khai bán lẻ cho người tiêu dùng thì kê khai lợi nhuận chính, kê khai bán buôn thì ghi rõ là kê khai cho giá bán buôn, có thể cung cấp tài liệu chứng minh cho cơ quan nhà nước trong trường hợp cần thiết
7. Trường khai phụ kiện và linh kiện, doanh nghiệp đề xuất có thể up file lên, nếu không có file thì với số lượng phụ kiện nhiều thì sẽ up như thế nào?
– Kê khai có 2 phần, liên quan trực tiếp TBYT + thông tin linh kiện phụ kiệN, phụ kiện sẽ kê khai giá và thông tin vào ô thông tin khác
– BYT tiếp thu y kiến đưa thêm nội dung file đính kèm
8. Một số bênh viện đang tiến hành thủ tục mua sắm có hoạt động tiến hành thu thập các báo giá, bệnh viên yêu cầu các dn cung cấp đầy đủ các danh mục đầu giá theo NĐ 98, như vậy yêu cầu đó có phù hợp với NĐ 98 hay không? hay doanh nghiệp chỉ cần báo cáo với bộ y tế theo quy định tại Nghị định 98 là đúng quy định?
– Theo Quy định của NĐ 98 thì chỉ yêu cầu dn kê khai thông tin cho BYT và thực hiện công khai, tuy nhiên, đối với từng đơn vị có yêu cầu khác thì BYT không thể trả lời đúng hay sai được, là yêu riêng và là quy định của từng địa phương
9. Văn bản 4885 BYT có xác định cổng công khai kết quả đấu thầu congkhaiketquadauthau.moh.gov.vn tuy nhiên bộ yêu cầu kê khai là https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/ vậy việc chủ đầu tư và SYT xác định cổng nào trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu
– Theo thông tư 14, congkhaiketquadauthau.moh.gov
– Theo NĐ 98, từ 1/4/2022 khớp với kê khai giá trang mới
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/
10. Kê khai vật tư tiêu hao, nhỏ lẻ, khối lượng lớn, sau khi kê khai xong , xuất pdf, trình đại diện DN ký, như vậy nếu có mấy nghìn sản phẩm, DN ký mấy nghìn file và up load lên hệ thống, muốn đề xuất làm sao có thể ký chung thay vì riêng

– Kê khai đối với đặc thù là máy, vật tự, cây ghép, có nhiều mã, khi mua sắm sẽ chọn theo từng chủng loại, sẽ có văn bản hướng dấn cụ thể hơn, phần mềm đã có nội dung đó, nhiều mã, sẽ kê khai đủ mã cho bộ dụng cụ, phần liên quan đến tính năng kỹ thuật mô tả cho các trường hợp sẽ tương ứng với mức giá của các trường hợp
– Vấn đề in ra nhiều file, khi thực hiện kê khai giá có thể đình kèm nhiều TTBYT vào cùng 1 bản khai để in ra trong 1 văn bản, ký có thẻ ký 1 hoặc nhiều trong 1 văn bản xuất ra
11. Các đơn vị sở hữu số lưu hành, có nhiều đơn vị cùng kê khai 1 sản phẩm không? Kê khai giá do cơ quan nào là cơ quan giám sát giá kê khai?
– Chỉ chủ sở hữ số lưu hành là đơn vị kê khai giá
– Cơ quản kiểm soát: Có sự phối hợp của nhiều chủ thể, byt tiếp nhận thông tin và thực hiện công khai, rà soát, đánh giá, hậu kiểm, về phía các đơn vị sử dụng phần mền có trường phản hồi thông tin, nếu đơn vị thấy doanh nghiẹp kê khi không đúng thì đơn vị có thẻ phản hồi trực tiếp trên công thông tin. BYT sẽ cố găng để giá kê khai trên công thông tin là giá thật
12. SYT muốn mua sắm hệ thống TTBYT bao gồm các TTBYT vừa dc NK vừa được sản xuất trong nước, như vậy SYT có thể Kiểm tra TTBYT này được kê khai như thế nào không?
– Đối với một hệ thống thiết bị, cái gì là ttbyt thì sẽ có mã riêng, chỉ tập chung cho giá ttbyt chính, phụ kiện sẽ đi theo ttbyt chính, khi dn kê khai sẽ kê khai ở phần thành phần và phụ kiện kèm theo ( nếu có)
13. DN chưa có số lưu hành nào thì có thể kê khai giá được không?

– NĐ 98 điều khoản chuyển tiếp có quy định thêm người đứng tên trên gpnk được phép kê khai giá đến hết 2022
14. Một hãng ủy quyền cho nhiều NPP tại việt nam, vậy làm cách nào để chọn ra 1 NPP kê khai giá cho ttbyt của hãng
– Cứ là chủ sở hữu số lưu hành thì cần có trách nhiệm kê khai, từng ttbyt có mã kê khai giá cụ thể, phân biệt với nhau, khi thực hiện kê khai giá thì đơn vị nào sẽ gắn với mã kê khai đó, chủ sở hữu kê khai, không vi phạm quy định và cơ sở y tế có quyền chọn đơn vị co giá tốt hơn với cùng 1 mặt hàng
15. Hiệu lực của giá kê khai
– Dn tự chủ động phù hợp vs kê hoạch kinh doanh,có 3 loại thông tin
+ DN quy định và kê khai giá có hiệu lực từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu
+ Dn thấy thông tin kê khai sai, chủ động thu hồi, thông tin kê khai trước đó sẽ không thẻ xó và sẽ hiển thị tren hệ thống là thông tin được thu hôi bởi doanh nghiệp
+ BYT phát hiện giá kê khai của DN sai và thu hồi, thông tin kê khai trước đó sẽ không thẻ xóa và sẽ hiển thị tren hệ thống là thông tin đưoc bộ y tế thu hồi để đảm bảo tính nhất quán

————————————————————————–

ASC TRANS DỊCH VỤ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

Các dịch vụ cung cấp:
1. Công bố TPCN trong nước
2. Công bố TPCN Nhập khẩu
3. Đăng kí Quảng cáo TPCN
4. Dịch vụ tự công bố TPCN
5. CFS
6. Hải quan hàng TPCN nhập khẩu
7. Vận tải EXW/FOB về Việt Nam
DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Các dịch vụ cung cấp:
1. Xin giấy phép nhập khẩu thông tư 30
2. Xin đăng ký lưu hành thiết bị y tế BCD
3. Phân loại (Chuẩn vào thầu – Được phân loại lại 1 lần miễn phí)
4. Xin Công bố đủ điều kiện kinh doanh thiết bị y tế loại BCD
5. Xin công bố loại A
6. Xin công bố đủ điều kiện sản xuất
7. Vận chuyển Exw, Fob khai hải quan trọn gói
8. Thủ tục tạm xuất tái nhập, tạm nhập tái xuất hàng y tế
Ms Liên ASC Trans
☎️Mob/Zalo: 0357466411
📩Mail: liengt@asctrans.com.vn
🏢Add: Tầng KT, Tòa nhà Hà Đô Park View , KĐT Dịch Vọng, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
error: Content is protected !!