PHÂN TÍCH PHÂN LOẠI Chế phẩm thực phẩm có thành phần chính gồm chiết xuất từ thực vật, đường, vitamin C, hương vị chanh, dạng bột

HÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

 

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm PTPL hàng hóa xuất nhập khẩu, chi nhánh TP. Hải Phòng tại Thông báo số 582/TB1-CNHP ngày 29/7/2016 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: BỘT SỦI THANH NHIỆT SENSA COOLS FIZZ (CHẤT CÔ ĐẶC TỔNG HỢP PHA ĐƠN GIẢN VỚI NƯỚC) 7G X 6 GÓI X 12 HỘP X 8 BỊCH/THÙNG. HSD: 10 & 11/2017. (mục 1 Tờ khai).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ sản xuất Hương Thủy;

Địa chỉ: 606 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh;

Mã số thuế: 0304898593.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10092808693/A11 ngày 30/6/2016 đăng ký tại Chi cục HQ cửa khẩu cảng Hải Phòng KV 1 – Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm thực phẩm có thành phần chính gồm chiết xuất từ thực vật, đường, vitamin C, hương vị chanh, dạng bột, đóng gói (7g x 6gói/hộp), dùng để pha đơn giản với nước làm đồ uống.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm thực phẩm có thành phần chính gồm chiết xuất từ thực vật, đường, vitamin C, hương vị chanh, dạng bột, đóng gói (7g x 6gói/hộp), dùng để pha đơn giản với nước làm đồ uống.

thuộc nhóm 21.06 “Các chế phẩm thực phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, phân nhóm 2106.90 “- Loại khác”, phân nhóm “- – Các chế phẩm không chứa cồn được sử dụng để chế biến hoặc sản xuất đồ uống”, mã số 2106.90.52 “- – – Chất cô đặc tổng hợp để pha đơn giản với nước làm đồ uống” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

error: Content is protected !!