QĐ 872/TB-CVĐTNĐ V.v THAY ĐỔI THỜI GIAN THỰC HIỆN THU PHÍ SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH, KẾT CẤU HẠ TẦNG, CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ, TIỆN ÍCH CÔNG CỘNG TRONG KHU VỰC CỬA KHẨU CẢNG BIỂN TRONG ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QĐ 872/TB-CVĐTNĐ V.v THAY ĐỔI THỜI GIAN THỰC HIỆN THU PHÍ SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH, KẾT CẤU HẠ TẦNG, CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ, TIỆN ÍCH CÔNG CỘNG TRONG KHU VỰC CỬA KHẨU CẢNG BIỂN TRONG ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Cảng vụ Đường thủy nội địa thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thay đổi thời gian thu phí sử dụng công trình kết cấu, hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện từ 00 giờ, ngày 01 tháng 10 năm 2021.

 

 

 

 

 

thu phí sử dụng cshd cảng biển ở HCM 1

 

thu phí sử dụng cshd cảng biển ở HCM 2

error: Content is protected !!