QUY ĐỊNH THỜI HẠN CỦA CFS TRONG HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU VÀ CÔNG BỐ A

QUY ĐỊNH THỜI HẠN CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO – CFS TRONG HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU VÀ CÔNG BỐ A
CFS trong hồ sơ làm công bố A và xin GPNK Thông tư 30 không ghi ngày hết hạn thì có thời hạn bao lâu?
1. Đối với trường hợp CFS làm công bố loại A:
Theo Nghị định số 36/2016/NĐ-CP và Nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung:
– Trường hợp giấy chứng nhận lưu hành tự do không ghi rõ thời hạn hết hiệu lực thì thời điểm hết hiệu lực của giấy chứng nhận lưu hành tự do được tính là 36 tháng, kể từ ngày cấp.
2. Đối với trường hợp CFS làm GPNK TT30
Theo TT 30/2015 của BYT
– Trường hợp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với chủng loại trang thiết bị y tế nhập khẩu không ghi rõ thời hạn hết hiệu lực thì phải là bản được cấp trong vòng 24 tháng, kể từ ngày cấp.

 


ASC TRANS – FULL DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ, THỰC PHẨM CHỨC NĂNG, MỸ PHẨM

 

1. Giấy phép Thiết bị y tế

– Phân loại Thiết bị y tế

– Xin giấy phép nhập khẩu TT30, Đăng ký lưu hành

– Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với TTBYT loại A, công bố đủ điều kiện sản xuất

– Công bố mua bán TTBYT loại B,C,D

 

2. Giấy phép Thực phẩm chức năng + mỹ phẩm

– Công bố Thực phẩm chức năng, Công bố mỹ phẩm

– Đăng ký quảng cáo TPCN, tự công bố TPCN

 

3. Dịch vụ logistics, vận chuyển quốc tế

– Tư vấn thuế nhập khẩu, thuế VAT, tư vấn CO miễn thuế hàng y tế, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm

(Liên hệ: 0357.466.411 (Zalo/Tel/Viber) – Ms Liên

* Mail: liengt@asctrans.com.vn

 

error: Content is protected !!