TẠM DỪNG KHAI BÁO BẢN KÊ THÔNG TIN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU ĐIỆN TỬ

TẠM DỪNG KHAI BÁO BẢN KÊ THÔNG TIN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU ĐIỆN TỬ
Tạm dừng khai báo Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử từ 0 giờ ngày 15/4/2021.
Cụ thể, các cục hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn người khai hải quan tiếp tục thực hiện khai báo – nộp Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu theo công văn 119/TCHQ-GSQL ngày 11/1/2021 và công văn 330/TCHQ GSQL ngày 22/1/2021 theo Mẫu Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu đính kèm công văn 1503/TCHQ-GSQL ngày 2/4/2021 và khai báo thông tin chỉ tiêu hướng dẫn tại thông báo này.
Tổng cục Hải quan cho biết, tạm dừng triển khai việc khai báo, việc tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu và xác nhận hàng vào khu vực giám sát tại cửa khẩu, kho bãi địa điểm trên hai Hệ thống dịch vụ công trực tuyến HQ36a và Hệ thống E Cargo – Vasscm để thực hiện nâng cấp hệ thống từ 0 giờ 00 phút ngày 15/4/2021 cho tới khi có thông báo mới của Tổng cục Hải quan.
Trước đó ngày 2/4/2021, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 1503/TCHQ-GSQL về việc triển khai thực hiện khai báo, tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử.
Theo đó, Tổng cục Hải quan thông báo việc tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu trước khi hàng hóa đến cửa khẩu biên giới đường bộ, đường thủy nội địa. Sau quá trình thực hiện triển khai thực hiện thí điểm từ ngày 3/4/2021, Tổng cục Hải quan thông báo thực hiện nâng cấp hệ thống.
Có thể là hình ảnh về văn bảnKhông có mô tả ảnh.Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'ST Chỉ tiêu thông tin Mô 12 ghi chú 13 Bảng mã các container được xếp lên phương tiện vận tải. Tông trọng lượng Tông trọng lượng thực tê của hàng hóa được chở đơn tính phương tiên vận tải Tên, địa chi người Tên, địa chi người xuất khẩu hàng Tên chi người nhận hàng 14 Tên, địa chiỉ người nhập khẩu 九'
 
error: Content is protected !!