Tên sản phẩm ttbyt nhập khẩu khai trên tờ khai và trên các chứng từ hồ sơ hải quan

Tên sản phẩm ttbyt nhập khẩu khai trên tờ khai và trên các chứng từ hồ sơ hải quan

Tổng cục Hải quan đã có công văn 7685/TCHQ-GSQL (ngày 12/12/2019)  về việc cơ quan hải quan phải giống với tên sản phẩm trên các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan:

Đặc thù sản phẩm trang thiết bị y tế chủ yếu quản lý hàng hóa bằng mã sản phẩm và là thông tin nhận diện thống nhất, tên sản phẩm trên các giấy tờ có liên quan có thể khác nhau do tên cập nhật trên hệ thống quản lý nội bộ khác nhau (hệ thống làm nhãn, hệ thống giao vận, hệ thống ghi hóa đơn,…). Do vậy yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố khi kiểm tra hồ sơ hải quan, nếu các thông tin về tên sản phẩm trên tờ khai hải quan khác tên sản phẩm trên các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, nhưng mã sản phẩm phù hợp với mã sản phẩm ghi trên giấy phép nhập khẩu hoặc kết quả phân loại trang thiết bị y tế thì xem xét chấp nhận thông quan trên cơ sở giải trình của người khai hải quan.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện. Trường hợp có vướng mắc phát sinh thì báo các Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để được hướng dẫn xử lý.

 

 

 

error: Content is protected !!