CÔNG VĂN 7685/ TCHQ- GSQL VV KHAI MÃ SẢN PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU

Ngày 12/12/2021, Tổng cục Hải quan đã đưa ra CÔNG VĂN 7685/ TCHQ- GSQL VV KHAI MÃ SẢN PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU

Theo đó, Đối với hàng TBYT nếu có tên khác nhau trên các chứng từ hải quan và thông tin trên tờ khai hải quan nhưng mã sản phẩm phù hợp với mã sản phẩm ghi trên giấy phép nhập khẩu hoặc kết quả phân loại TBYT thì được xem xét chấp nhận thông quan trên cơ sở giải trình của người khai hải quan

Hỗ trợ tư vấn XNK hàng TBYT, liên hê: 038.889.7575 (zalo) – Ms Hoài Anh

 

error: Content is protected !!