THẾ NÀO LÀ TTBYT ĐƠN LẺ, HỌ, CỤM, HỆ THỐNG TRONG LƯU HÀNH BCD?

THẾ NÀO LÀ TTBYT ĐƠN LẺ, HỌ, CỤM, HỆ THỐNG TRONG LƯU HÀNH BCD?

 

nganh y te viet nam

 

 

 

Thông tư 39/2016/TT-BYT đã chỉ rõ: 

 

 

Trang thiết bị y tế được phân theo chủng loại trang thiết bị y tế đơn lẻ nếu trang thiết bị y tế đó đã được chủ sở hữu xác định tên, mục đích sử dụng cụ thể và được cung cấp dưới dạng đóng gói riêng biệt hoặc trang thiết bị y tế đó không đáp ứng các tiêu chí phân theo họ trang thiết bị y tế, bộ xét nghiệm IVD, hệ thống trang thiết bị y tế, cụm trang thiết bị y tế IVD hoặc cụm trang thiết bị y tế khác.

 

Họ trang thiết bị y tế là một tập hợp các trang thiết bị y tế mà mi trang thiết bị y tế trong họ đều có chung các thông tin sau:

– Chung một chủ sở hữu sản phẩm;

– Cùng một loại phân loại rủi ro;

– Có cùng mục đích sử dụng;

– Có thiết kế và quy trình sản xuất giống nhau;

– Có những thay đổi thuộc phạm vi các biến thể cho phép 

 

Bộ trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro là một tập hợp các trang thiết bị y tế chẩn in vitro bao gồm thuốc thử hoặc những sản phẩm có chung các thông tin sau:

– Được cung cấp từ cùng một chủ sở hữu sản phẩm;

– Được sử dụng kết hp với nhau để hoàn thành một mục đích sử dụng cụ thể;

– Được cung cấp dưới một tên là bộ xét nghiệm IVD hoặc trên nhãn, tài liệu hướng dn sử dụng, tài liệu quảng cáo hoặc catalogue của mỗi loại thuc thử hoặc sản phẩm chỉ rõ thành phần đó được sử dụng cùng với bộ xét nghiệm IVD;

– Tương thích khi được sử dụng như một bộ xét nghiệm IVD.

 

Hệ thống trang thiết bị y tế bao gồm một số trang thiết bị y tế và phụ kiện hoặc các phụ kiện kết hợp với nhau thành một hệ thống, các thành phần trong hệ thống đáp ứng các yêu cầu sau:

– Từ một chủ sở hữu;

– Dự định được sử dụng kết hp để đạt được một mục đích sử dụng chung;

– Tương thích khi được sử dụng như một hệ thống;

– Là các thành phần cấu thành một hệ thống có tên gọi riêng. Trường hợp hệ thống đó không có tên gọi riêng thì mi thành phần cấu thành hệ thống phải được thể hiện trên nhãn, hướng dn sử dụng hoặc tài liệu k thuật (catalogue) trong đó có chỉ định các bộ phận cấu thành này sẽ được sử dụng cùng với nhau thành một hệ thống.

 

 Cụm trang thiết bị y tế IVD bao gồm một số thuốc thử và sản phẩm để chẩn đoán trong ống nghiệm có cùng các thông tin sau:

– Được cung cấp từ cùng một chủ sở hữu;

– Có cùng phân loại rủi ro (thuộc loại A hoặc loại B);

– Thuộc cùng một loại cụm IVD và một phương pháp xét nghiệm thông thường được liệt kê

 

Cụm IVD có thể bao gồm các máy phân tích được thiết kế để sử dụng với thuốc thử trong cụm IVD.

 

Cụm trang thiết bị y tế khác là một tập hợp gồm hai hay nhiều trang thiết bị y tế không thuộc loại trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro được dán nhãn và cung cấp trong một đơn vị đóng gói duy nhất bởi một chủ sở hữu.

 

Quý doanh nghiệp cần hỗ trợ về làm lưu hành, công bố, thủ tục nhập khẩu, thông quan, tư vấn thuế Vat, vận chuyển hàng thiết bị y tế, vật tư y tế, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm vui lòng liên hệ Ms Nhung – 0352.812.752 (Mob/Zalo) để được tư vấn và giải đáp cụ thể.

 

error: Content is protected !!