THÔNG BÁO CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN VỀ VIỆC HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI VIỆC TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO HÌNH THỨC TRỰC TIẾP TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA TỔNG CỤC HẢI QUAN

THÔNG BÁO 4552/TB-TCHQ CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN VỀ VIỆC HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI VIỆC TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO HÌNH THỨC TRỰC TIẾP TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA TỔNG CỤC HẢI QUAN 

 

Vui lòng liên hệ Ms Nhung – 0352.812.752 (Mob/Zalo) để được tư vấn và hỗ trợ cụ thể.

 

 

 

hđ trở lại

error: Content is protected !!