THÔNG TƯ 13/2021/TT-BYT – ĐIỀU KIỆN CẤP NHANH SỐ LƯU HÀNH TTBYT CHỐNG DỊCH COVID 19

Điều 1: Thông tư này quy định:

1. Hồ sơ, thủ tục cấp số lưu hành đối với trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm  xét  nghiệm,  hoá  chất  dùng  trong  phòng,  chống  dịch  COVID-19  thuộc  Danh mục quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

2.  Nhập  khẩu  trang  thiết  bị  y  tế  với  mục  đích  viện  trợ  phục  vụ  phòng, chống dịch COVID-19.

Điều 2. Điều kiện áp dụng hình thức cấp số lưu hành

Trang  thiết bị  y tế  được áp dụng hình thức cấp  nhanh  số  lưu hành nếu đáp ứng đồng thời các điều kiện sau đây: 

1. Thuộc Danh mục quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này;

2. Thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a)  Đã  được  một  trong  các  tổ  chức  sau  cho  phép  lưu  hành  hoặc  sử  dụng khẩn cấp: Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ  (FDA)  –  Mỹ; Cục Quản  lý  hàng  hóa  trị  liệu  (TGA)  –  Úc;  Cơ  quan  quản  lý y  tế  Canada  (Health Canada);  Bộ  Y  tế,  Lao  động  và  Phúc  lợi  Nhật  Bản  (MHLW)  hoặc  Cơ  quan Dược phẩm và Thiết bị y tế (PMDA) – Nhật Bản;

b) Đã được cơ quan có thẩm quyền của các nước thuộc khu vực Châu Âu quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này cho phép lưu hành, sử dụng khẩn cấp;

c) Thuộc danh mục sản phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 được sử dụng khẩn cấp  do  Tổ  chức  Y  tế  thế  giới  (WHO)  công  bố  trên  trang  web  tại  địa  chỉ https://extranet.who.int  (Coronavirus  disease (COVID-19)  Pandemic  — Emergency  Use  Listing  Procedure  (EUL)  open  for  IVDs  |  WHO  -Prequalification  of  Medical  Products  (IVDs,  Medicines,  Vaccines  and  Immunization Devices, Vector Control);

d) Thuộc danh mục các sản phẩm phổ  biến để  xét nghiệm SARS-CoV-2 do Ủy ban an ninh y tế của Châu Âu ban hành (Health Security Committee – EUHSC) công bố  trên trang web  tại địa chỉ  https://ec.europa.eu  (Technical working group on COVID-19 diagnostic tests | Public Health (europa.eu);

đ) Đã được  cấp giấy phép nhập khẩu theo hình thức thương mại tại Việt  Nam trước ngày Thông tư này có hiệu lực;

e) Được sản xuất trong nước theo hình thức chuyển giao công nghệ đối với  trang thiết bị  y tế  thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a, b,  c, d  hoặc đ Khoản này; 

g) Được sản xuất trong nước theo hình thức gia công đối với trang thiết bị y tế thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a, b, c, d hoặc đ Khoản này

 

ASC TRANS – FULL DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ, THỰC PHẨM CHỨC NĂNG, MỸ PHẨM

– Công bố đủ điều kiện mua bán tbyt BCD (Bắt buộc đối với cơ sở kinh doanh thiết bị y tế)

 

– Giấy phép nhập khẩu TT30

 

– Tư vấn hồ sơ vào thẩu

 

– Đăng ký lưu hành BCD

 

– Phân loại TBYT (có chứng chỉ hành nghề)

 

 – Công bố tiêu chuẩn trang tbyt loại A sản xuất/ nhập khẩu

 

– Thủ tục hải quan + dịch vụ logistics trọn gói + tư vấn VAT 5, VAT 10

????Liên hệ: Ms Liên 0357.466.411 (Zalo/Tel/Viber)
???? Mail: liengt@asctrans.com.vn

 

 

error: Content is protected !!