THỦ TỤC NHẬP KHẨU HÀNG TỪ EU ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI THUẾ EVFTA

THỦ TỤC NHẬP KHẨU HÀNG TỪ EU ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI THUẾ EVFTA

Câu hỏi: 22986:

Công ty nhập khẩu bơm từ thị trường EU (cụ thể: Italia). Được biết từ 1/8/2020 DN có hàng nhập khẩu từ EU sẽ được hưởng ưu đãi về thuế theo thông tư 11/2020/TT-BTC, đồng thời theo công văn 5575/TCHQ-GSQL ngày 21/8/2020 thì DN phải thể hiện các thông tin trên chứng từ thương mại để hưởng ưu đãi. Vậy thông tin nào nên thể hiện trên chứng từ thương mại theo cơ chế REX (cơ chế tự chứng nhận hàng hóa) ? Chứng từ thương mại ở đây có phải là Invoice và Packing list không ạ? Ngoài ra trong INV chúng tôi đã thể hiện mã số REX của nước xuất khẩu tại Italia vậy còn thiếu thông tin nào nữa không để đáp ứng điều kiện được hưởng thuế ưu đãi sau này ?

 

Ngày gửi: 26/08/2020 – Trả lời: 01/09/2020

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Bơm châu Âu

Địa chỉ: Hoàng Mai, Hà Nội – Email : huyennd44@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

1. Về chứng từ thương mại khác

– Căn cứ khoản 2 và 3 điều 24 Thông tư 11/2020/TT-BCT của Bộ Công thương:

Điều 24. Quy định về tự chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa từ Liên minh châu Âu

…2. Nhà xuất khẩu tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên hóa đơn, phiếu giao hàng hoặc chứng từ thương mại khác có đủ thông tin về hàng hóa, bằng cách đánh máy, đóng dấu hoặc in nội dung lời văn khai báo xuất xứ hàng hóa trên chứng từ. Nhà xuất khẩu sử dụng Mẫu lời văn khai báo xuất xứ bằng một trong các phiên bản ngôn ngữ được quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này và phù hợp với quy định pháp luật của Liên minh châu Âu. Trường hợp nhà xuất khẩu khai báo bằng cách viết tay, lời văn khai báo được viết bằng mực và chữ cái in hoa.

3. Thuật ngữ “chứng từ thương mại khác” nêu tại khoản 2 Điều này có thể là phiếu gửi hàng, hóa đơn chiếu lệ hoặc phiếu đóng gói. Chứng từ vận tải như vận tải đơn hoặc vận đơn hàng không không được coi là chứng từ thương mại khác. “

Công ty dựa vào quy định trên để thực hiện Quy định về tự chứng nhận xuất xứ trên các chứng từ được đề cập cho phù hợp.

2. Về thông tin theo hệ thống REX

Công ty tham khảo thông tin về hệ thống REX của EU tại các đường dẫn sau:

– https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements- list/generalised-system-preferences/the_register_exporter_system_en

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/registered_exporter_system_rex_-guidance_document_v1_en.pdf

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.

error: Content is protected !!