THUẾ GTGT HÀNG TẠM XUẤT TÁI NHẬP

THUẾ GTGT HÀNG TẠM XUẤT TÁI NHẬP

Câu hỏi: 23574:

Hiện tại công ty có kế hoạch xuất một xuất máy móc, thiết bị hư hỏng đi nước ngoài để sửa chữa theo hợp đồng sửa chữa đã ký kết với đối tác nước ngoài theo loại hình tạm xuất tái nhập. Các thiết bị nói trên bao gồm cả thiết bị của tàu (đã nhập khẩu theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu E31) và các thiết bị phụ vụ sản xuất trong nhà máy (đã nhập khẩu theo loại hình kinh doanh A12). Theo chúng tôi được biết, trường hợp tạm xuất tái nhập như trên, chúng tôi phải tiến hành nộp thuế nhập khẩu dựa trên trị giá tính thuế là phần giá trị sửa chữa theo hợp đồng sửa chữa. Nhưng chúng tôi chưa rõ thuế GTGT (VAT) có áp dụng cho trường hợp này không?

 

Ngày gửi: 15/04/2021 – Trả lời: 20/04/2021

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Đóng Tàu Hyundai-Việt Nam

Địa chỉ: 01 Mỹ Giang, Ninh Phước, Ninh Hòa, Khánh Hòa – Email : nkluan@hvs.com.vn

Vướng mắc của công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

 – Căn cứ khoản 20, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định:

Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT

20. Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hoá xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài.

Hàng hoá, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau.

Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại – công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ mua bán trao đổi hàng hoá giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Hồ sơ, thủ tục để xác định và xử lý không thu thuế GTGT trong các trường hợp này thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo quy định nêu trên, hàng hóa tạm xuất tái nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.

error: Content is protected !!