VƯỚNG MẮC LIÊN QUAN HÀNG HÓA XNK THUỘC QUẢN LÝ BỘ CÔNG THƯƠNG

Kính gửi: Tổng cục Hải quan các tỉnh, thành phố

 

Ngày 05/11/2020, Tổng cục Hải quan có công văn số 7110/TCHQ-CCHĐH trao đổi về vướng mắc và kiến nghị liên quan đến lĩnh vực quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc thẩm quyền Bộ Công Thương, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau: 

 

1. Về chồng chéo kiểm tra chất lượng Nhà nước:

a. Mặt hàng nồi hơi: 

b. Bình chịu áp lực

c. Đèn LED

 

vướng mắc liên quan đến hàng thuộc quản lý bộ Công thương 1

 

vướng mắc liên quan đến hàng thuộc quản lý bộ Công thương

 

 

error: Content is protected !!