3622/TCHQ-GSQL ngày 16/07/2021 C/O mẫu D

3622/TCHQ-GSQL ngày 16/07/2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

 

     Trên cơ sở kết quả Phiên họp Tiểu ban Quy tắc xuất xứ lần thứ 36 (SC-AROO 36) thực thi Hiệp định ATIGA (C/O mẫu D) diễn ra từ ngày 21/6- 23/6/2021, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện như sau: 

 

     1. Về sự khác biệt mô tả hàng hóa trên hóa đơn thương mại của chứng từ tự chứng nhận xuất xứ với đăng ký trên cơ sở dữ liệu tự chứng nhận xuất xứ trong ASEAN

 

     Trường hợp mô tả hàng hóa trên hóa đơn thương mại khác biệt so với thông tin hàng hóa đã đăng ký trên cơ sở dữ liệu AWSC trong khi phần mô tả cơ bản là giống nhau (Ví dụ: Trên hóa đơn thương mại ghi BJ7-E4741-00 CATALYST.1; trên cơ sở dữ liệu tự chứng nhận xuất xứ CATALYST.1; Trên hóa đơn thương mại ghi H BEAM I BEAM; trên cơ sở dữ liệu tự chứng nhận xuất xứ H-beam I-beam…) được xem là khác biệt nhỏ, không phải là cơ sở từ chối chứng từ tự chứng nhận xuất xứ.

 

     Trường hợp cơ quan hải quan không có cơ sở xác định hàng hóa nhập khẩu khai báo trên chứng từ tự chứng nhận xuất xứ là hàng hóa đã được đăng ký tại cơ sở dữ liệu hay không, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố gửi báo cáo về Tổng cục Hải quan để thực hiện xác minh theo quy định. 

 

     2. Về cách thể hiện trị giá FOB trên C/O và C/O giáp lưng: 

 

     Phiên họp thống nhất 07 nước thành viên ASEAN gồm Brunei, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam không yêu cầu thể hiện trị giá FOB trên chứng từ chứng nhận xuất xứ giáp lưng theo quy định tại Quy tắc 25 (trị giá FOB) của OCP.

 

     Theo đó, việc khai trị giá FOB trên chứng từ chứng nhận xuất xứ khi áp dụng tiêu chí RVC hướng dẫn tại điểm 1 công văn số 7886/TCHQ-GSQL ngày 15/12/2020 bao gồm cả chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa giáp lưng (C/O giáp lưng và tự chứng nhận xuất xứ giáp lưng), cụ thể: Đối với hàng hóa nhập khẩu từ các nước ASEAN khác (Brunei, Singapore, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Myanmar, Việt Nam) không phải thể hiện trị giá FOB trên chứng từ chứng nhận xuất xứ giáp lưng khi áp dụng tiêu chí RVC.

 

     Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện.


error: Content is protected !!