HẢI QUAN TRẢ LỜI V/V GHI NHÃN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

HẢI QUAN TRẢ LỜI V/V GHI NHÃN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU 

Câu hỏi: 23755:

Công ty chúng tôi nhập khẩu linh phụ kiện của cửa nhôm kính, cửa cuốn từ Trung quốc. Nhà máy trung quốc sản xuất theo tiêu chuẩn của Đức. Nếu trên bao bì và nhãn hiệu hàng hoá có ghi “Standard of Germany” thì có vi phạm quy định nhãn hiệu và xuất xứ hàng hoá không? Công ty chúng tôi có phải xuất trình tài liệu để chứng minh hàng hoá sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản không? Tài liệu đó là gì

 

Ngày gửi: 22/06/2021 – Trả lời: 28/06/2021

Tên doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn novasi Việt – Nga

Địa chỉ: Số 84 lk 23 khu đô thị vân canh – Hoài Đức – Hà Nội – Email : Phuonglh1077@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

– Căn cứ Điều 10 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 04 năm 2017 về nhãn hàng hóa của Chính phủ quy định:

“Điều 10. Nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa

1. Nhãn hàng hóa bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau:

a) Tên hàng hóa;

b) Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa;

c) Xuất xứ hàng hóa;

d) Các nội dung khác theo tính chất của mỗi loại hàng hóa được quy định tại Phụ lục I của Nghị định này và văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

2. Trường hợp hàng hóa có tính chất thuộc nhiều nhóm tại Phụ lục I hoặc chưa được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật, căn cứ vào công dụng chính của hàng hóa, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa tự xác định nhóm của hàng hóa để ghi các nội dung quy định tại điểm d khoản 1 Điều này.”

Điều 15. Xuất xứ hàng hóa

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu tự xác định và ghi xuất xứ đối với hàng hóa của mình nhưng phải bảo đảm trung thực, chính xác, tuân thủ các quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hóa hoặc các Hiệp định mà Việt Nam đã tham gia hoặc ký kết.

2. Cách ghi xuất xứ hàng hóa được quy định như sau: Ghi cụm từ “sản xuất tại” hoặc chế tạo tại, “nước sản xuất”, “xuất xứ” hoặc “sản xuất bởi” kèm tên nước hoặc vùng lãnh thổ sản xuất ra hàng hóa đó.

Tên nước hoặc vùng lãnh thổ sản xuất ra hàng hóa đó không được viết tắt.

Theo các quy định nêu trên, sản xuất theo tiêu chuẩn  không phải là nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa. Công ty tham khảo các quy định trên để thực hiện việc nghi nhãn hàng hóa nhập khẩu, trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

 Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.

error: Content is protected !!