HÀNG TBYT TIẾP TỤC VƯỚNG KHÂU HẢI QUAN KHI VỀ HỒ CHÍ MINH- CÔNG VĂN SỐ 2071/HQTPHCM-GSQL NGÀY 11/08/2022

HÀNG TBYT TIẾP TỤC VƯỚNG KHÂU HẢI QUAN KHI VỀ HỒ CHÍ MINH- CÔNG VĂN SỐ 2071/HQTPHCM-GSQL NGÀY 11/08/2022

Sau rất nhiều tranh cãi về việc thông quan cho hàng TBYT loại C và D chưa có số lưu hành khi được nhập khẩu về HCM thì mới đây ngày 11/08/2022 Cục HQ TPHCM lại tiếp tục có Công văn gửi lên Tổng tục hải quan yêu cầu hướng dẫn, giải đáp vướng mắc liên quan đến NK TTBYT

Theo đó, 1 số vướng mắc Cục HQ TPHCM yêu cầu làm rõ như sau:

  1. Hàng TBYT loại A, B, C, D đã có số lưu hành nhưng thuộc danh mục thông tư 30 hoặc thông tư 05 thì có cần xuất trình giấy phép nhập khẩu không hay chỉ cần công bố/ số lưu hành sẽ được nhập khẩu không giới hạn số lượng
  2. Vẫn là trường hợp TBYT loại C, D đang gây tranh cãi nhiều ngày qua thì Cục HQ HCM yêu cầu Tổng cục làm những TH sau có được áp dụng khoản d, Điều 76, NĐ 98/2021 hay không ?

TH1: Hàng loại C, D và không thuộc thông tư 30, chưa có số lưu hành hoặc GPNK được phân loại và công khai phân loại trước ngày 01/02/2022

TH2: Hàng loại C, D và không thuộc thông tư 30, chưa có số lưu hành hoặc GPNK được phân loại và công khai sau ngày 01/01/2022

TH3: Hàng loại C, D được phân loại từ 2017-2021 nhưng đến năm 2022 mới được công khai phân loại

3. Đối với TTBYT tạm nhập tái xuất với mục đích phục vụ hội chợ, triển lãm, trưng bày …. có cần cung cấp Số lưu hành hoặc GPNK hay không ?

=> HQ HCM hiện đang thắc do BYT đưa ra những quy định không thống nhất trong NĐ 98

 

Cụ thể Điều 24 NĐ 98 => Miễn công bố/ số lưu hành nhưng điều 48 NĐ 98 => Cần xin GPNK . Ngoài ra thì ngày 02/08/2022 BYT cũng có công văn 4090/BYT-TB-CT hướng dẫn không cần xin GPNK 

 

=> Do vậy, hàng TBYT về HCM hiện tại về HCM có thể tiếp tục sóng gió nếu như Tổng cục không có công văn hướng dẫn Cục HQ TPHCM kịp thời

Anh chị liên hệ ASC TRANS để được hỗ trợ phương án nhập khẩu tạm thời cho hàng TBYT có kế hoạch nhập khẩu về 

 

Tel: 038.889.7575 – Ms Hoài Anh

Email: hoaianhnt@asctrans.com.vn

 

error: Content is protected !!