HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG GIA CÔNG NƯỚC NGOÀI

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG GIA CÔNG NƯỚC NGOÀI
Công văn 235/GSQL-GQ2 ngày 03/02/2021 Hướng dẫn thủ tục hải quan (hàng Gia công)
1. Quy định về hoạt động gia công cho thương nhân nước ngoài:
Căn cứ quy định của Điều 178, Điều 180 Luật Thương mại năm 2005:
Điều 178. Gia công trong thương mại
Gia công trong thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận gia công sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưởng thù lao.
Điều 180. Hàng hóa gia công
1. Tất cả các loại hàng hóa đều có thể được gia công, trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện cấm kinh doanh.
2. Trường hợp gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài thì hàng hóa thuộc diện cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu có thể được gia công nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.”
Căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 Luật Quản lý Ngoại thương năm 2017:
“1. Thương nhân được nhận gia công hàng hóa hợp pháp cho thương nhân nước ngoài, trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu hoặc hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu.
2. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, thương nhân chỉ được ký hợp đồng nhận gia công sau khi được Bộ trưởng Bộ Công Thương cấp phép theo trình tự, thủ tục do Chính phủ quy định”.
Căn cứ quy định tại Điều 39 Nghị định 69/2018/NĐ-CP về hợp đồng gia công:
“Hợp đồng gia công phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của Luật thương mại và phải tối thiểu bao gồm các điều khoản sau:
1. Tên, địa chỉ của các bên ký hợp đồng và bên gia công trực tiếp.
2. Tên, số lượng sản phẩm gia công.
3. Giá gia công.
4. Thời hạn thanh toán và phương thức thanh toán.
5. Danh mục, số lượng, trị giá nguyên liệu, phụ liệu, vật tư nhập khẩu và nguyên liệu, phụ liệu, vật tư sản xuất trong nước (nếu có) để gia công; định mức sử dụng nguyên liệu, phụ liệu, vật tư; định mức vật tư tiêu hao và tỷ lệ hao hụt nguyên liệu trong gia công…”
Đề nghị Công ty căn cứ các nội dung nêu trên để xác định loại hình hoạt động Công ty dự kiến thực hiện có phù hợp với quy định của loại hình nhận gia công cho thương nhân nước ngoài không.
Về mã loại hình, căn cứ hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 của Tổng cục Hải quan, trường hợp Công ty thực hiện thủ tục hải quan theo loại hình gia công cho thương nhân nước ngoài: Công ty sử dụng mã loại hình E21 – Nhập nguyên liệu để gia công cho thương nhân nước ngoài khi nhập khẩu và mã loại hình E52 – Xuất sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài khi xuất khẩu.
2. Về việc khai trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu:
Căn cứ phụ lục II Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính) hướng dẫn khai báo các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu,
nhập khẩu;
Cách thức báo cáo quyết toán cho cơ quan hải quan;
Theo đó, đối với các mặt hàng có cùng mã số hàng hóa (HS), cùng xuất xứ, cùng thuế suất, Công ty được thực hiện khai gộp trên tờ khai hải quan. Tuy nhiên, Công ty cần đảm bảo công tác theo dõi, quản trị nội bộ và báo cáo quyết toán cho cơ quan hải quan.
3. Về khai báo định mức thực tế:

 

Căn cứ quy định tại Điều 55, Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018), định mức thực tế sản xuất là lượng nguyên liệu, vật tư thực tế đã sử dụng để gia công, sản
xuất một đơn vị sản phẩm xuất khẩu và được báo cáo cho cơ quan hải quan khi kết thúc năm tài chính.
CÁC BÁC THUÊ GIA CÔNG NƯỚC NGOÀI SẢN XUẤT GĂNG TAY, KHẨU TRANG,… CÓ VƯỚNG MẮC GÌ THÌ IB – MS HUYỀN NHƯ 0368907239
HẢI QUAN HƯỚNG DẪN TTHQ
ASC TRANS – SỐ 1 DỊCH VỤ NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ TẠI VIỆT NAM Các dịch vụ cung cấp :

– ISO 13485, ISO 9001

– CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT

– PHÂN LOẠI TBYT ( CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ )

– LƯU HÀNH BCD

– CÔNG BỐ LOẠI A VÀ TẤT CẢ CÁC LOẠI CÔNG BỐ KHÁC

– GPNK TT30

– CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH TBYT BCD

– CFS, CE, FDA

– HẢI QUAN THIẾT BỊ Y TẾ

– CÔNG BỐ, QUẢNG CÁO TPCN, MỸ PHẨM

– VẬN CHUYỂN AIR / SEA EXW , FOB VỀ VIỆT NAM

️ Mob/zalo/viber: 0368907239- Ms Huyền Như

Mail: huyenct@asctrans.com.vn

Group zalo trao đổi chia sẻ số lưu hành: https://zalo.me/g/jydiap757

Group trao đổi mua bán TBYT: https://www.facebook.com/groups/828495920993740

error: Content is protected !!