PHÂN TÍCH PHÂN LOẠI MẶT HÀNG ” BỘT ĐẬU NÀNH LÊN MEN”

ính gửi: Ban Quản lý các KCN – UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
(71/2 Nguyễn Văn Quá, KP 2, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. HCM)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 375/BQL-ĐT ngày 14/3/2018 của Ban Quản lý các KCN – UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc đề nghị thay đổi mã HS của bột đậu nành lên men, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính; Căn cứ quy tắc chung để giải thích Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hoá của Tổ chức Hải quan Thế giới; Căn cứ chú giải pháp lý Chương 23; Tham khảo chú giải chi tiết nhóm 23.04:

Mặt hàng khô dầu đậu nành thuộc nhóm 23.04 “Khô dầu và phế liệu rắn khác, đã hoặc chưa xay hoặc ở dạng viên, thu được từ quá trình chiết xuất dầu đậu tương.”, mã số 2304.00.90 “- Loại khác” (Áp dụng quy tắc 1 và 6).

Mặt hàng khai báo “Bột đậu nành lên men” nếu được xác định là bột đậu nành đã lên men và đã chiết béo, dùng bổ sung đạm trong thức ăn chăn nuôi thì thuộc nhóm 23.09 “Chế phẩm dùng trong chăn nuôi động vật”, mã số 2309.90.20 “- – Chất tổng hợp, chất bổ sung thức ăn hoặc phụ gia thức ăn” (Áp dụng quy tắc 1 và 6).

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính thì “Một mặt hàng chỉ có một mã số duy nhất theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”.

Như vậy, việc đề nghị thay đổi mã số của doanh nghiệp là không phù hợp với quy định của pháp luật, tuy nhiên, liên quan đến chính sách thuế, Tổng cục Hải quan sẽ chuyển ý kiến của quý Ban để Vụ Chính sách thuế – Bộ Tài chính xem xét cân nhắc về mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của các mặt hàng nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Ban Quản lý các KCN – UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu biết./.

PHÂN TÍCH PHÂN LOẠI MẶT HÀNG “BỘT ĐẬU NÀNH LÊN MEN”

PHÂN TÍCH PHÂN LOẠI MẶT HÀNG “BỘT ĐẬU NÀNH LÊN MEN”

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 375/BQL-ĐT ngày 14/3/2018 của Ban Quản lý các KCN – UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc đề nghị thay đổi mã HS của bột đậu nành lên men, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

 

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính; Căn cứ quy tắc chung để giải thích Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hoá của Tổ chức Hải quan Thế giới; Căn cứ chú giải pháp lý Chương 23; Tham khảo chú giải chi tiết nhóm 23.04:

 

Mặt hàng khô dầu đậu nành thuộc nhóm 23.04 “Khô dầu và phế liệu rắn khác, đã hoặc chưa xay hoặc ở dạng viên, thu được từ quá trình chiết xuất dầu đậu tương.”, mã số 2304.00.90 “- Loại khác” (Áp dụng quy tắc 1 và 6).

 

Mặt hàng khai báo “Bột đậu nành lên men” nếu được xác định là bột đậu nành đã lên men và đã chiết béo, dùng bổ sung đạm trong thức ăn chăn nuôi thì thuộc nhóm 23.09 “Chế phẩm dùng trong chăn nuôi động vật”, mã số 2309.90.20 “- – Chất tổng hợp, chất bổ sung thức ăn hoặc phụ gia thức ăn” (Áp dụng quy tắc 1 và 6).

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính thì “Một mặt hàng chỉ có một mã số duy nhất theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”.

 

Như vậy, việc đề nghị thay đổi mã số của doanh nghiệp là không phù hợp với quy định của pháp luật, tuy nhiên, liên quan đến chính sách thuế, Tổng cục Hải quan sẽ chuyển ý kiến của quý Ban để Vụ Chính sách thuế – Bộ Tài chính xem xét cân nhắc về mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của các mặt hàng nêu trên.

 

 

Tổng cục Hải quan thông báo để Ban Quản lý các KCN – UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu biết./.

Trả lời

error: Content is protected !!