QUY ĐỊNH PHÁP LÝ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH SẢN PHẨM KHỬ KHUẨN/TIỆT KHUẨN TTBYT

QUY ĐỊNH PHÁP LÝ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH SẢN PHẨM KHỬ KHUẨN/TIỆT KHUẨN TTBYT

1. Nghị định số 36/2016/NĐ-CP:

Tại Điều 3, Nghị định số 36/2016/NĐ-CP:

– Hóa chất, chế phẩm chỉ có một mục đích là khử khuẩn trang thiết bị y tế được quản lý theo quy định của Nghị định quản lý trang thiết bị y tế.

– Hóa chất, chế phẩm có mục đích khử khuẩn trang thiết bị y tế nhưng ngoài ra còn có mục đích sử dụng khác được quản lý theo quy định của pháp luật về hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế (Nghị định số 91/2016/NĐ-CP).

2. Thông tư số 39/2016/TT-BYT:

Sản phẩm khử khuẩn/tiệt khuẩn trang thiết bị y tế: là các trang thiết bị y tế được phân loại theo quy tắc 15, Phần II, Thông tư số 39/2016/TT-BYT ngày 28/10/2016 của Bộ Y tế quy định chi tiết việc phân loại trang thiết bị y tế.

Quy tắc 15: Phân loại trang thiết bị y tế khử khuẩn, tiệt khuẩn

– Trang thiết bị y tế sử dụng để tiệt khuẩn trang thiết bị y tế được xếp vào loại C

– Trang thiết bị y tế sử dụng để khử khuẩn trang thiết bị y tế mà việc khử khuẩn đó là giai đoạn cuối cùng của quy trình khử khuẩn thì được xếp vào loại C

– Trang thiết bị y tế được sử dụng để khử khuẩn trang thiết bị y tế mà việc khử khuẩn đó được thực hiện trước khi tiệt khuẩn thì được xếp vào loại B

– Trang thiết bị y tế được sử dụng để khử khuẩn mà việc khử khuẩn đó được thực hiện trước khi khử khuẩn ở giai đoạn cuối cùng thì được xếp vào loại B

– Trang thiết bị y tế được chỉ định để khử khuẩn, làm sạch ngâm, rửa hoặc dưỡng ẩm kính áp tròng được xếp vào loại C

QUY ĐỊNH PHÁP LÝ

Với kinh nghiệm làm hồ sơ giấy tờ TBYT 10 năm của Airseaglobal. A/c cần tra soát, kiểm tra hồ sơ liên hệ bên em
Vui lòng liên hệ: Ms Huyền Như 0368907239
????Mail: huyenct@asctrans.com.vn
1. Xin giấy phép nhập khẩu thông tư 30
2. Xin đăng ký lưu hành thiết bị y tế BCD ( Chuẩn vào thầu )
3. Phân loại ( Chuẩn vào thầu – Được phân loại lại 1 lần miễn phí )
4. Xin Công bố đủ điều kiện kinh doanh thiết bị y tế loại BCD ( Chuẩn vào thầu )
5. Xin công bố loại A
6. Xin công bố đủ điều kiện sản xuất
7. Vận chuyển Exw, Fob hàng y tế và khai hải quan trọn gói
8. Thủ tục tạm xuất tái nhập, tạm nhập tái xuất hàng y tế
9. Hỗ trợ khách vào các Group Zalo bán hàng y tế, Tuyển dụng nhân sự y tế, Tìm nhà cung cấp, Group Hỗ trợ nhập khẩu y tế ( Hệ sinh thái của Airsea )
10. Sửa các loại công bố A, Công bố đủ đk kinh doanh BCD, Công bố đủ điều kiện sản xuất.
11. Dịch vụ làm chứng chỉ lưu hành tự do cho hàng loại A sản xuất trong nước.
12. Dịch vụ làm Công bố mỹ phẩm
13. Dịch vụ làm lưu hành BCD sản xuất trong nước
14. Dịch vụ làm chứng chỉ lưu hành tự do BCD sản xuất trong nước
15. Dịch vụ làm ISO 13485 sản xuất trong nước
16. Dịch vụ Uỷ thác xuất nhập khẩu y tế
17. Dịch vụ làm Công Bố Thực phẩm chức năng
18. Dịch vụ làm lưu hành hoá chất Cục Môi Trường theo NĐ 91.
Tư vấn miễn phí Luật đấu thầu mới theo TT14, Phân nhóm, Uỷ quyền, giấy tờ, Hợp thức lãnh sự, thầu phụ kiện.. ( Thông tư 14 hiệu lực từ 01.09.2020 )

 

error: Content is protected !!