Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông Tư số 58/2016/TT-BTC

Thông tư 68/2022/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước,…

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015.QH13 ngày 25/6/2915; Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014; Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017; Căn cứ Nghị định số 165/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017; Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017

Bộ trưởng BTC ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết như sau:

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 quy định việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước,…
Điều 2; Điều khoản chuyển tiếp
Điều 3: Điều khoản thi hành

Chi tiết thông tư Thông tư 68/2022/TT-BTC 

Các anh/ chị cần tư vấn về dịch vụ nhập khẩu, hải quan và đăng ký giấp phép chuyên ngành Thiết Bị Y Tế, xin vui lòng liên hệ.

Mr. Khanh- 0984101111
————————————————————————————-

Mọi thắc mắc vui lòng xin liên hệ:

Mr. Khanh- 0984101111 (zalo/tel/phone)

error: Content is protected !!