96.THÔNG TƯ 25/2019/TT-BCT: SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA TT 22/2016/TT-BCT VỀ THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN

Thông tư 25/2019/TT-BCT ngày 14/11/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.
Số hiệu: 25/2019/TT-BCT
Trích yếu nội dung: Thông tư 25/2019/TT-BCT ngày 14/11/2019 veef sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Chính sách XNK
Cơ quan ban hành: Bộ và ngang bộ
Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 14/11/2019
Ngày hiệu lực: 01/01/2020
Tải tệp nội dung toàn văn: 
TT252019BCT.doc    
error: Content is protected !!