THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY VI TÍNH

THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY VI TÍNH

Câu hỏi: 23647:

Doanh nghiệp chúng tôi dự định sẽ nhập từ USA một PC mới đã cài sẵn phần mềm quản lý điều khiển hệ thống máy tự động có sẵn. Hàng này nhập khẩu theo mục đích phi thương mại (người bán hàng đền bù máy PC đã bán trước đó do bị lỗi kỹ thuật). Vậy xin hỏi thủ tục nhập PC này như thế nào? Doanh nghiệp phải khai báo hải quan với mã HS là gì? Doanh nghiệp cần phải chuẩn bị những hồ sơ gì?

 

Ngày gửi: 13/05/2021 – Trả lời: 18/05/2021

Tên doanh nghiệp: Biotechnology JSC

Địa chỉ: 256/8 Võ Thị Sáu, Q3, HCM – Email : nguyenhoaihvt@yahoo.com

Vướng mắc trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

1. Thủ tục NK

– Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ quy định:

 “Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

3. Bổ sung Điểm c Khoản 1; sửa đổi Khoản 2 Điều 7 và bổ sung Khoản 2a, Khoản 2b, Khoản 2c, Khoản 6, Khoản 7, Khoản 8, Khoản 9 Điều 7 như sau:

…      2. Đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu, việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa được thực hiện thông qua việc xem xét hoạt động công bố hợp quy của người nhập khẩu. …”

– Căn cứ Phụ lục II – Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy ban hành kèm theo Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ Thông tin và truyền thông, theo đó, việc nhập khẩu máy tính cá nhân để bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và truyền thông và bắt buộc phải công bố hợp quy. Vì vậy, đề nghị công ty đối chiếu quy chuẩn kỹ thuật quốc gia để thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu hay công bố hợp quy theo các quy định trước khi làm thủ tục.

– Màn hình máy tính thuộc Danh mục hàng hoá thực hiện quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện theo Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/03/2017 của Chính phủ. Trình tự, thủ tục đăng ký, thực hiện dán nhãn năng lượng và thu hồi nhãn năng lượng đối với các phương tiện, thiết bị trong Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Thông tư số 36/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ Công thương.

– Hồ sơ thủ tục nhập khẩu thực hiện theo quy định tạ điều 16 và điều 18 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 25/03/2015 (được sửa đổi bổ sung tại khoản 5 và khoản 7 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018) của Bộ Tài chính.

2. Về mã HS

Công ty có thể tham khảo 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 17/6/2017; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính; Biểu thuế XNK ban hành kèm Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ và đối chiếu với hàng hoá nhập khẩu, vật liệu cấu thành để xác định mã HS.

Tuy nhiên, căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế xuất, nhập khẩu trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Cục Kiểm định Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Cục Kiểm định Hải quan xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa đó.

Để xác định chính xác mã số HS, trước khi làm thủ tục hải quan, công ty có thể đề nghị xác định trước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.

error: Content is protected !!