TỰ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ EVFTA CHO HÀNG NHẬP KHẨU

TỰ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ EVFTA CHO HÀNG NHẬP KHẨU

 

 

Những điều cần biết về Hiệp định EVFTA tại Việt Nam

 

 

 

Hàng nhập từ EU về VN để được hưởng đặc biệt EVFTA thì phải có tự chứng nhận xuất xứ (Theo điều 24 TT11/2020/TT-BCT). Tự chứng nhận xuất xứ ở đây là chứng nhận lên chứng từ thương mại như: invoice, packing list,…. (không chứng nhận lên bill hoặc không thiết kế form tự chứng nhận riêng) bằng mẫu lời văn theo PL VII TT11/2020/TT-BCT.

 

1.Trường hợp lô hàng không quá 6000 EUR

 

(Bất kỳ nhà Xuất khẩu EU nào cũng tự chứng nhận được):

 

• Nhà Xuất khẩu đủ điều kiện:

 

 ĐỦ ĐIỀU KIỆN ở đây nghĩa là đã được EU cấp 1 mã số REX cho nhà Xuất khẩu đó. Và mã đó dùng cho tất cả lô hàng (danh mục hàng đã dc EU duyệt khi được cấp mã số REX) Xuất khẩu đến VN. Khi tự chứng nhận lên Invoice, packing list,….thì dùng mẫu lời văn khai báo theo PL VII TT11/2020/TT-BCT

 

• Nhà xuất khẩu không đủ điều kiện:

 Không đủ điều kiện nghĩa là chưa được EU cấp mã số REX. Nên khi chứng nhận lên chứng từ thương mại (invoice, packing list,…) thì cũng dùng mẫu lời văn theo PL VII TT11/2020/TT-BCT nhưng chỗ (1) của mẫu lời văn để trống hoặc bỏ qua. 

 

2. Trường hợp lô hàng trên 6000 EUR:

 

Chỉ nhà Xuất khẩu đủ điều kiện mới được tự chứng nhận xuất xứ lên chứng từ thương mai (invoice, paking list,…). Mẫu lời văn vẫn dùng theo PL VII TT112020/TT-BCT.

 

Đủ điều kiện thì tham khảo ý 1 ở trên.

 

Chú ý:

Khi Doanh nghiệp Việt Nam mua hàng có giá trị trên 6000EUR của nhà xuất khẩu EU không đủ điều kiện thì khi Doanh nghiệp Việt Nam yêu cầu họ làm tự chứng nhận xuất xứ lên chứng từ thương mại thì họ sẽ trả lời không làm được hoặc không biết thì sẽ không được hưởng ưu đãi đặc biệt, đơn giản vì EU không có cấp mã số REX cho họ thì lấy gì mà điền vào mẫu lời văn chỗ ý (1). Nếu họ tự điền lụi (gian) vào ý (1) thì khi HQ VN tra thông tin mã số REX trên Web EU không thấy là lúc đó khổ lắm luôn đó.

error: Content is protected !!